50 000 företag ställs inför nya krav på hållbarhetsrapportering 2024

Med nShifts modul för utsläppsberäkning kan lager och tillverkare börja spåra och registrera koldioxidutsläpp i leveranskedjan innan det blir obligatoriskt att rapportera dessa uppgifter LONDON, 11 maj, 2023 /PRNewswire/ — Ett antal nya hållbarhetsförordningar kommer snart att ställa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *