Decydująca III faza badań klinicznych INDIGO prowadzonych przez firmę Servier w celu badania zastosowania vorasidenibu w leczeniu glejaka z mutacją IDH o niskim stopniu złośliwości osiąga podstawowy pierwszorzędowy punkt końcowy dot. przeżycia bez progresji choroby i kluczowy drugorzędowy punkt końcowy dot. okresu do kolejnej interwencji

Osiągnięcie pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych o znaczeniu klinicznym oznacza pierwsze tego typu istotne postępy w leczeniu glejaka o niskim stopniu złośliwości od dwudziestu lat. Punkty końcowe osiągnięte na podstawie zaplanowanych analiz okresowych. Vorasidenib został…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *